Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1 Ця оферта є офіційною пропозицією ТОВ «Рибальство та Експедиції», яке діє відповідно до чинного законодавства (Ідентифікаційний код: 33403571, ІПН 334035726551), місцезнаходження: 01042, м. Київ, б-р Дружби народів 7-А, і має право на використання у своїй діяльності ТМ «FAVORITE», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом – «Договір», на сайті «https://favorite- fishing.com» (далі – «Сайт»).

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти Договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Сайті Продавця.

 

2. Поняття і визначення

2.1 У цьому Договорі, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведені терміни мають таке значення:

"Виробник" – суб'єкт господарювання, який виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення.

"Замовлення" – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://favorite-fishing.com/, який створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом товару за допомогою мережі Інтернет.

"Товар" – об’єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті та розміщений у кошику, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

"Продавець" – підприємець, який реалізує товари, представлені на Сайті.

"Покупець" – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

 

3. Предмет Договору

3.1 Продавець зобов’язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

4. Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і який є в наявності, через форму кошика або зробивши замовлення електронною поштою, вказаною в розділі контактів.

4.2 За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.3 Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві в разі, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

 

5. Ціна товару

5.1 Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно і вказані на Сайті.

5.2 Ціни на товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці товару, вартість якої оплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3 У разі ненадходження грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.4 Вартість і спосіб доставки товару вказані на Сайті.

 

6. Права та обов’язки сторін

6.1 Продавець зобов’язаний передати Покупцю товар відповідно до умов даного Договору і замовлення Покупця.

6.2 Продавець зобов’язаний не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

6.3 Покупець зобов’язаний: своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору. 6.4 Покупець має право: оформити замовлення в Інтернет-магазині; вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

 

7. Відповідальність сторін

7.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2 Продавець не несе відповідальності:

– за незначну невідповідність колірної гами товару, яка може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різний тип передачі зображення моніторами персональних комп’ютерів та інших пристроїв;

– за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку та перебої в наданні послуг (обробки замовлення і доставки товару), які відбуваються з причин, що лежать поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет.

7.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном була інша особа) особам або їх майну.

7.4 У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору маються на увазі події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними способами.

 

8. Інші умови

8.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті https://favorite-fishing.com/.

8.2 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного продажу товарів через Інтернет.

8.3 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

8.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору публічної оферти.

8.5 Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, надсилання повідомлень Покупцеві, доставляння товару, здійснення взаєморозрахунків.

 

9. Порядок повернення товару належної якості

9.1 Повернення товару Покупцем в Інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.

9.2 Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3 У разі повернення Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару.

 

10. Порядок повернення товару неналежної якості

10.1 Повернення товару Покупцем в Інтернет-магазин здійснюється в разі виявлення браку.

10.2 Товар повертається Покупцем в повній комплектації, у чохлі або коробці, із заповненим гарантійним талоном і чеком, який був виданий при купівлі товару в Інтернет-магазині.

10.3. При поверненні Покупцем товару неналежної якості виробник перевіряє товар і визначає причину дефекту. Після чого надає свій письмовий висновок та:

– повертає товар Покупцеві в разі поломки через неналежне використання товару Клієнтом;

– повертає Покупцеві оплачену за товар грошову суму;

– замінює або ремонтує частину товару; – замінює товар на аналогічний.

 

11. Термін дії Договору

11.1 Даний Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

11.2 До закінчення терміну дії даного Договору він може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Развернуть Свернуть